เซียร์ซอฟต์ขับเคลื่อนความสำเร็จสู่ธุรกิจ

Active Imageตลอด ระยะเวลา 3 ปีที่เอ็นคอนเส็ปท์ใช้ระบบเซียร์ซอฟต์ ผลประกอบการของเราเพิ่มมากขึ้นกว่า 300% ทั้งจากต้นทุกที่ลดลงด้วยการลดปริมาณงาน บุคคลากร และลดความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้น้อยลง รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาอย่างรวดเร็ว เพราะเซียร์ซอฟต์ได้ออกแบบให้ระบบของเอ็นคอนเส็ปส์ครอบคลุมและเชื่อมโยงการ ทำงานในทุกด้านเอ็นคอนเส็ปส์จึงส่งผ่านข้อมูลถึงกันได้อย่างถูกต้องและเป็น real time

นายแพทย์ธรรมศักดิ์ เอื้ออภิธร

ผู้จัดการทั่วไป สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy

Enconcept : สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยมีมากกกว่า 25 สาขาทั่วประเทศ

 เซียร์ซอฟต์ เป็นระบบเดียวที่เราไว้วางใจเลือกใช้เพื่อดำเนินธุรกิจ ในการควบคุมระบบคลังสินค้า การจัดการการซื้อขาย การจัดการข้อมูลทางบัญชีและค่าคอมมิสชั่น เรามั่นใจในความน่าเชื่อถือ และการให้บริการอย่างครอบคลุมของเซียร์ซอฟต์

คุณวิบูลย์ วาณิชย์โรจนรัตน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสหออฟฟิศ จำกัด
สหออฟิศ : ผู้ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานซื้อมีลูกค้ามากกว่า 1,600 องค์กร

Active Image

XeerSoft Solutions:
More Benefits, Lower Costs, Better Profits


  • Lower startup cost for software
  • Lower administration costs
  • Shorter implementation time frame
  • Lower cost for multiple locations
  • Work from home
  • High end database
  • No backup worries
  • Up-to-date application co
 

Latest News

November 2007

Enhancements done on Accounting, Inventory, webPOS, Payroll and Time Attendance ...
Read More ...

October 2007

Xeersoft Introduces - Retail Solution (WebPOS, Membership, Inventory) Xeersoft Fully Dynamic and Customizable - Unprocessed Data, Custom Reports ...
Read More ...

September 2007

Truck Management System - Enhancements Xeersoft Fully Dynamic and Customizable - Inventory Reference Number, Inventory Posting Accounting - PD Cheque TR Handling Inventory - Assembly with FOC product...
Read More ...

Latest Release

  • Enhancements done on Accounting, Inventory, webPOS, Payroll and Time Attendance
Read more...
 
Free Joomla Templates